Skype shows that the video call is disabled I don't know what to do

Options
Jola_Jolasia11
Jola_Jolasia11 Member Posts: 1 New User
edited March 2 in Windows 10

ORIGINAL TEXT

Na Skype pojawia się informacja, że połączenie wideo jest wyłączone chociaż we wszystkich ustawieniach zarówno kamera jak i mikrofon są włączone. Po połączeniu ja widzę rozmówcę, ale rozmówca ani mnie nie widzi, ani nie słyszy. Nie wiem co mogę zrobić, potrzebuję rady.

TRANSLATED

Skype shows that the video call is disabled, although both the camera and microphone are turned on in all settings. After connecting, I can see the other party, but the other party cannot see or hear me. I don't know what to do, I need advice.

[Edited using google translator]

Answers